Ostatné

0 položiek

Výtvarné diela rôznych štýlov a techník. Napr. abstraktné, fantazíjné, dekoratívne, konceptuálne práce, zátišia...

Maľujem aj na objednávku podľa doručnej fotografie ( fyzicky alebo emailom). Cena dohodou vopred podľa náročnosti a veľkosti, bez povinnosti obraz odobrať, ak sa objednávateľovi nepáči.