Človek

0 položiek

Figuratívna maľba, celá postava, portrét ...

Maľujem aj na objednávku podľa doručnej fotografie ( fyzicky alebo emailom). Cena dohodou vopred podľa náročnosti a veľkosti, bez povinnosti obraz odobrať, ak sa objednávateľovi nepáči.

Prihlásenie